Who's Who?

稲垣 テレズ

会員番号-7604
inagakitherese.jpg女子美術大学デザイン科卒業日本ジュウリーデザイナー協会会員日本クラフトデザイン協会会員


ブローチ
銀、鉄
1996年